MILJØ OG BÆREDYGTIGHED

BN ønsker som alle andre ansvarlige producenter at passe på vores jordklode. Vi arbejder løbende med at indrette vores produktion og montage så vi påvirker klima og miljø mindst muligt. Det er naturligt for os at fokusere mere og mere på bæredygtige løsninger, tage samfundsansvar og leve op til egne og krav som er myndhedsbestemte. Vi overholder alle gældende love og regler – og vil gerne gøre en ekstra indsats – uden at blive fanatiske.

Konkret har vi et indarbejdet system for at demontere og bortskaffe alle kunders gamle skilte på en miljøforsvarlig måde. Vi sorterer efter forskellige relevante affaldsfraktioner så langt det giver mening – med henblik på at så stor en del af vores og vores kunders affald genanvendes mest muligt.

Derfor sorteres dagligt forskellige metaller fx aluminium, stål, jern m.m. samt plastmaterialer fx akryl, lexan mm. Desunden håndteres miljøbelastende affald fra lyskilder, maling m.m. efter de til enhver tid gældende foreskrifter. Vi har egen produktion i Danmark, og vi har lokale / regionale montage- og serviceteams i hele landet således at vi begrænser unødig transport.

Fra tanke til handling

Et er fine ord ...noget andet er det som rent faktisk sker i hverdagen. Som kunde hos BN betyder miljø og bæredygtighed i praksis at vi prøver at gøre det så godt som praktisk mulig. Betyder det at at vi ikke kan blive bedre? Nej - bestemt ikke. Det er absolut en række områder, hvor vi ikke synes at vi gør det godt nok - og hvor vi ønsker at forbedre os. Men vi er bevidste om det og ønsker at forbedre os.

Men - som kunde i BN kan du regne med at

  • vi matcher ønsker til miljøvenlig produktion og tænker arbejdsmiljø ind i skilteløsninger og montage
  • vi ønsker at levere kvalitetsprodukter, så levetiden af leverede skilteløsning optimeres
  • vi søger at tænke i bæredygtige løsninger som kan skabe værdi
  • vi stiller rimelige miljømæssige krav til vores leverandører
  • vores totale el-forbrug kommer fra vindkraft fra vindmøller placeret i Danmark
  • vi overholder til enhver tid gældende miljølovgivning og myndighedskrav

"Vi ønsker hele tiden at forbedre os til en mere og mere miljøbevidst virksomhed.
Også her har vi et samfundsansvar"
- Christian Frølund, Adm. direktør