GOD SKILTNING & WAYFINDING


Udover at skiltetyperne skal kunne arbejde sammen i en veldefineret løsning -  er der helt overordnet fire kriterier, som skal være opfyldt for at man kan tale om en god skiltning.  


1. Synlighed
Synlighed - kan skiltet ses? Er det på det rette sted på det rette tidspunkt? Skiller det sig ud fra baggrunde - både dag og nat?

2. Læsbarhed
Læsbarhed - kan skiltet læses på rimelig afstand? Tager skiltets design højde for forskellige brugere? Er skriftypen let læselig og tilstrækkelig stor for at kunne læses på den ønskede afstand?

3. Forståelighed
Forståelighed - er det let at forstå? Er informationen brudt ned i letfordøjelige portioner? Hjælper layoutet brugerne med at finde det, som de søger? Er sprog og terminologi tilpasset de relevante brugergrupper?

4. Troværdighed
Troværdighed - er skiltet det tillidsvækkende i design, materialer, kvalitet og er det opdateret? Er stilen og detaljeringsgraden lige så godt, som bygningens / arkitekturens? Vil brugerne stole på skiltets information?

WAYFINDING

En af 3 basistyper indenfor skiltning, er skilte og dekorationer til logisk orientering - eller wayfinding - i og udenfor bygninger. Denne type af skilte udgør ofte majoriteten af skilte i et system, og kan  inddeles i tre områder:

Orientering
ofte med kort eller etageplaner, her-er-du markeringer - eller med egenbtlige dekorationer udført som såkaldte landmærke

Henvisning
som er de centrale skilte i en wayfinding løsning. Disse har til opgave at guide brugerne til deres bestemmelsessted via den optimale rute.

Identifikation
skilte udstyret med navne eller symboler ved døre eller indgange, skal bekræfte brugerens ankomst til bestemmelsesstedet

 

 

INFORMATION & SIKKERHED

De to sidste basis typer af skilte - udover wayfinding - er skilte til information eller for sikkerhedsoplysninger. 


Information
Informationsskilte giver brugerne brugbare fakta, som fx åbningstider, dagens menu, påbud etc. Generel information for en organisation, som fx velkomstskilte, falder også indenfor denne kategori

Sikkerhed
Sikkerhedsskilte skal umiddelbart kunne både genkendes og forstås af alle brugere. Derfor er de næsten altid skilte med symboler i højeste kontrastværdi i forhold til baggrundfarve. Sikkerhedsskilte følger en bestemt farvekode, hvor rød signalerer forbud og brand, grøn signalerer sikkerhed, som fx nødudgange og førstehjælp. Gul og sort signalerer advarsel og fare, men endelig blå signalerer påbud.